Gemba Seafood
GEMBA Seafood Consulting tilbyder:

  • Afdækning af behov gennem markedsundersøgelser og markedsvurderinger
  • Idé- og konceptudvikling
  • Innovationsworkshops
  • Identifikation og inddragelse af eksterne partnere
  • Branding og kommunikationsudvikling

Alle sessioner og processer er skræddersyede til at imødekomme hvert enkelt selskabs behov.
Vores innovationsmodel afprøves af og baseres på selskabets egne kompetencer og betingelser.

For at yde bedre støtte, vejledning og uddannelse for kunden, udnytter GEMBA Seafood Consulting ZING-systemet samt kompetencer og ekspertise fra GEMBA Innovations konsulenter.

Det er GEMBA Seafood Consultings erfaring, at innovation skal ske med virksomhedens behov i centrum og i samarbejde med kunden.