Gemba Seafood
GEMBA Seafood Consulting hjælper branchens virksomheder, organisationer og myndigheder med
strategier og udviklingsforløb med fokus på:

  • Strategier for vækst og udvikling
  • Forretningsgrundlag og innovation
  • Samarbejder og partnerskaber
  • Projektledelse og udvikling

Vi medvirker i facilitering af strategiworkshops, tilrettelæggelse og gennemførelse af konferencer og bestyrelsesmøder eller afholder oplæg i forbindelse hermed.

GEMBA Seafood Consulting anvender i forbindelse med strategiprocesser bla. redskabet ZING og trækker på en lang række eksterne samarbejdspartnere, således at forløbet tilpasses kunden, og de ønskede resultater opnås.