I august 2015 afsluttede GEMBA Seafood Consulting arbejdet med oplandsanalysen for Bergen Havn i Norge.

Bergen Havn er hovedhavnen i et interkommunalt samarbejde mellem 11 kommuner i Hordaland fylke, hvor Bergen Havn er en vigtig aktør indenfor gods-og passagertransport.

Analysen viste at havnen er et vigtigt fundament i lokalsamfundet med et årsværk på 4.149.

Bergen Havn