GEMBA Seafood Consulting har sammen med Hanstholm Havn, DTU Aqua, HM 120 Astoria og BOATech netop afsluttet et projekt omkring at skabe en øget værdi af den fraktion, der landes i forbindelse med lovgivningen omkring landingsforpligtelsen.

Projektet er blevet til med finansiering fra Den Europæiske Fiskerifond (EHFF) gennem programmet for Fælles indsatser for fiskeri, som administreres af Fiskeristyrelsen.

Projektet er igangsat af blevet gennemført i et partnerskab af:

Formidling af projektet og resultaterne er bl.a. sket gennem en række workshops, deltagelse i seminarer, videodokumentation af fangsthåndtering og en slutrapport. Nedenstående liste indeholder de mest væsentlige elementer herfra.

Projektet vil yderligere præsenteres på afslutningskonferencen for det Horizon 2020-finansierede projekt DiscardLess i begyndelsen af 2019, samt i en artikel i Fiskeritidene. Når indlæg og artikel er offentliggjort vil de kunne findes på denne side.