GEMBA har netop udført en analyse af Grenaa Havns betydning for oplandet, en såkaldt oplandsanalyse. Det er anden gang Grenaa Havn får foretaget en oplandsanalyse og det fremgår tydeligt, at havnen har oplevet en stærk vækst over perioden fra 2008 til 2013.

For yderligere information om oplandsanalyse af havne kontakt da Partner Jens Henrik Møller på jm@gemba.dk eller tlf.: 4079 1011.

Grenaa Havn