I vinteren 2013/ har GEMBA Seafood Consulting gennemført en oplandsanalyse af Kristiansand Havn. Havnen er en særdeles vigtig industri, handels og logistik havn og kan betragtes som en af Norges fem største havne.

Resultaterne af oplandsanalysen, eller ringvirkningsanalysen, som det kaldes på norsk er tilgængelig via Kristiansand Havns Ringvirkningsanalyse 2014

For yderligere information om oplandsanalyse af havne kontakt Partner Jens Henrik Møller på jm@gemba.dk eller tlf.: 4079 1011.

Kristiansand