GEMBA Seafood Consulting har netop afsluttet arbejdet med en oplandsanalyse (Ringvirkningsanalyse) af Larvik Havn. Analysen blev præsenteteret for en tilfreds havnebestyrelse, og vil nu blive anvendt som redskab til at vise havnens indflydelse i Larvik Kommune og nabokommunerne.

Larvik havn