Arbejdet med norske havne kommer også til at fylde en del af vores arbejde i 2016,

GEMBA Seafood Consulting har indgået kontrakt omkring oplandsanalyser for både Harstad Havn og Helgeland Havn i Nordnorge. Med analyser i disse to havne har vi nu arbejde med ni forskellige norske havne og vi er samtidig i dialog med flere andre norske havne.