Den 12 november 2015 blev International Cold Water Prawn Forum afholdt på Tivoli Hotel i København.

Mere end 200 repræsentanter, fra koldtvandsrejebranchen, var konferencen en stor success og den største i konferencens historie.

GEMBA Seafood Consulting stod som vanligt for arrangementet og vil også fremadrettet fungere som sekretariat for ICWPF.

Præsentationer fra dagen kan ses på forummets hjemmeside her: Præsentationer 2015

Den næste aktivitet i ICWPF regi vil være forumets årlige industrimøde der afholdes til november i Portland, Oregon.

Forummets store konference der afholdes hvert andet år vil blive afholdt i Reykjavik i november 2017.

ICWPF - Internation Coldwater Prawn Forum