GEMBA Seafood Consulting har netop afsluttet arbejdet med oplandsanalyse af Trondheim Havn.

Trondheim Havn er et interkommunalt havnesamarbejde mellem 11 kommuner og 11 havneområder. Analysen er baseret på de tre væsentligste havneområder, Verdal Havn, Trondheim Havn og Orkanger Havn. Analysen viser at de tre havneområder samlet set skaber en beskæftigelse på mere end 3.300 årsværk – altså en væsentlig dynamo for vækst og arbejdspladser.

På norsk kaldes denne type analyser for Ringvirkningsanalyser og danner dermed et udmærket billede af, hvordan effekterne af havnens aktiviteter breder sig som ringe i vandet, længere ind i landet.

Trondheim havn