GEMBA Seafood Consulting har netop afsluttet arbejdet med oplandsanalyse af den norske havn Grenland Havn.

Grenland Havn er en stor havn med en del maritim industri og har dermed en stor indflydelse på havnens opland.

På norsk kaldes denne type analyser for Ringvirkningsanalyser og danner dermed et udmærket billede af, hvordan effekterne af havnens aktiviteter breder sig som ringe i vandet, længere ind i landet.

Greenland havn