I et samarbejde mellem Arctic Circle Business GreenlandNordisk Samarbejde og Qeqqata Kommunia er GEMBA seafood Consulting igang med at arrangere en workshop, der skal sætte fokus på hvordan den nordiske seafood industri kan optimere og nyttiggøre hvidfisk ressourcen.

Workshoppen afholdes d. 22. og 23. september 2018 på Hotel Sisimiut, Grønland. Workshoppen afholdes i forbindelse med den store fiskeri og erhvervsmesse: Polar Fish 2018

Programmet for workshoppen er under udarbejdelse og vil snarest blive offentliggjort. Ønsker du yderligere information om workshoppen er du velkommen til at skrive til Jens Henrik Møller, jm@gemba.dk 

Lad endelig beskeden om denne workshop gå videre, så vi kan få samlet alle de relevante aktører til en spændende og udbytterig dag.