Sortmund – At lave fileter af en invasive art

Fra 2016 har GEMBA været leverandør til DTU Aqua på GUDP projektet Sortmund. Projektet har til formål at undersøge adfærdsmønsteret og udnyttelsesmulighederne for den invasive art sortmundet kutling som kom til Danmark for syv år siden. GEMBAs rolle i projektet er at undersøge forskellige forarbejdningsmuligheder af arten.

Forsøgene som GEMBA har udført i samarbejde med producenter i Danmark og Sverige viste at der kan laves fileter på maskine af den sortmundede kutling med en udnyttelse på 42 % af den totale vægt.

Projektet ventes slut i 2018 og næste skridt for GEMBA i denne periode er at undersøge fisken kvalitet som råvare til fiskefars produktion.