Ved Guldborgsund har de lokale fiskere fanget store mængder af sortmundet kutling – Neogobius melanostomus. Fisken er invasiv og har spredt sig til store dele af landet, siden den første gang blev opdaget ved Bornholm i 2008. Den sortmundede kutling udgør en stor trussel for rejefiskeret ved Guldborgssund. Det er især et kollaps af rejebestanden i de indre danske farvande, der frygtes.

GEMBA Seafood arbejder på at udvikle de nødvendige kompetencer for at starte et kommercielt fiskeri efter sortmundet kutling. Yderligere arbejdes der på at sikre optimal fangstbehandling samt udvikle afsætningskanaler.