I samarbejde med Slagelse Kommune har GEMBA Seafood Consulting A/S oprettet udviklingsprojektet Sunde Fødevarer fra Storebælt.

Claus Falconi fra GEMBA er biolog og projektleder. Der arbejdes på produktion af økologiske tangsporelinjer, som udsættes i farvandet omkring øerne. Tangen vil gro og senere kunne sælges frisk, tørret eller røget.

Selve produktionen udføres på de to øer Agersø og Omø ved Vestsjælland. Produktionen af tang skal tiltrække turister og skabe liv på de to øer og således være med til at udvikle landdistriktsområderne i Danmark.

Slagelse Kommune