GEMBA seafood Consulting har sammen med Danish Seafood Association, DTU Fødevareinstituttet, Højmark Loboratoriet og de danske rejeproduktionsvirksomheder: Coldwater United Seafood, Ocean Prawns, Launis og Guldborgsund Rejepilleri modtaget støtte til et udviklingsprojekt omkring anvendelse af rejeskaller til udvikling af smagsforstærkere.

Rejeskaller anses af mange virksomheder som et spildprodukt, og håndteres mere som affald end som en egentlig ressource. De fleste danske rejevirksomheder har aftaler med fiskemelsfabrikker om at modtage skallerne, men til en pris der kun dækker transporten til fabrikkerne. Med dette projekt ønsker parterne at skabe en smagsforstærker, der gør anvendelsen af rejeskaller mere profitabel og skallerne får en værdi der betyder at disse anses som en ressource frem for et spildprodukt.

Projektet er finansieret gennem programmet Fælles indsatser for fiskeri under den Europæiske Hav- og Fiskerifond som administreres af Fiskeristyrelsen. Projektet løber fra marts 2017 til februar 2019