DUAL Ports (Developing Low carbon Utilities, Abilities and potential of regional entrepreneurial Ports) er et nyt EU-projekt som GEMBA Seafood Consulting er involveret i. DUAL Ports er medfinansieret af Den Europæiske Udviklingsfond under Interreg VB Nordsøregionens Eco-innovation. Formålet med Dual Port er at gøre havnedrift endnu mere bæredygtig set fra energimæssig perspektiv. Deltagerne i projektet er blandt andet Ostende Havn, Vordingborg Havn, Emden Havn, Zwolle Havn samt havnene på Orkneyøerne derudover er en række andre virksomheder og institutioner involveret i projektet. Projektet har en samlet budgetramme på 5,2 mio. Euro. DUAL Port består af 8 konkrete pilotprojekter, hvor GEMBA Seafood Consultings rolle er at sikre fremdriften og udviklingen af de 8 pilotprojekter. Se mere om DUAL Port på www.northsearegion.eu/dual-ports

interreg north sea region dual ports