LNG workshop i Skagen

LNG workshop i Skagen

DUAL Ports er et stort Interreg NSR projekt der samler en række mellemstore havne og samarbejdspartnere fra Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, England og Skotland. Formålet med projektet er at nedbringe havnes udledning af CO2 og projektet er struktureret omkring...
LNG workshop i Skagen

DUAL Ports

DUAL Ports (Developing Low carbon Utilities, Abilities and potential of regional entrepreneurial Ports) er et nyt EU-projekt som GEMBA Seafood Consulting er involveret i. DUAL Ports er medfinansieret af Den Europæiske Udviklingsfond under Interreg VB Nordsøregionens...
LO-PINOD

LO-PINOD

GEMBA har gennem tre år deltaget i det EU (Interreg) finansieret udviklingsprojekt LO-PINOD (Logistics Optimisation for Ports Intermodality: Network, Opportunities, Development). Formålet med projektet er at opbygge et effektiv, ballanceret og bæredygtig...