Muslinger fra en potentiel aftager af muslingespat