Sortmund – filet af en invasive art

Sortmund – filet af en invasive art

Sortmund – At lave fileter af en invasive art Fra 2016 har GEMBA været leverandør til DTU Aqua på GUDP projektet Sortmund. Projektet har til formål at undersøge adfærdsmønsteret og udnyttelsesmulighederne for den invasive art sortmundet kutling som kom til Danmark for...
ICWPF 2017 konference

ICWPF 2017 konference

International Cold Water Prawn Forums (ICWPF) konference afholdes i Reykjavik, Island den 9. november 2017. GEMBA Seafood Consulting er sekretariat for ICWPF, og vi vil sørge for at konferencen bliver en stor succes. Vi ses til en fantastisk...
DUAL Ports

DUAL Ports

DUAL Ports (Developing Low carbon Utilities, Abilities and potential of regional entrepreneurial Ports) er et nyt EU-projekt som GEMBA Seafood Consulting er involveret i. DUAL Ports er medfinansieret af Den Europæiske Udviklingsfond under Interreg VB Nordsøregionens...
North Atlantic Seafood Forum – NASF

ICWPF på NASF

Med mere end 900 deltagere var NASF 2016 en kæmpesuccess med rekordmange deltagere. I regi af ICWPF stod GEMBA Seafood Consulting som arrangører af side-event omkring hummer, snekrabbe og rejer. Også denne del af konferencen var en stor success og et arrangement der...