Sortmund – filet af en invasive art

Sortmund – filet af en invasive art

Sortmund – At lave fileter af en invasive art Fra 2016 har GEMBA været leverandør til DTU Aqua på GUDP projektet Sortmund. Projektet har til formål at undersøge adfærdsmønsteret og udnyttelsesmulighederne for den invasive art sortmundet kutling som kom til Danmark for...
Sunde Fødevarer fra Storebælt

Sunde Fødevarer fra Storebælt

I samarbejde med Slagelse Kommune har GEMBA Seafood Consulting A/S oprettet udviklingsprojektet Sunde Fødevarer fra Storebælt. Claus Falconi fra GEMBA er biolog og projektleder. Der arbejdes på produktion af økologiske tangsporelinjer, som udsættes i farvandet omkring...