Oplandsanalyse af Grenland Havn

Oplandsanalyse af Grenland Havn

GEMBA Seafood Consulting har netop afsluttet arbejdet med oplandsanalyse af den norske havn Grenland Havn. Grenland Havn er en stor havn med en del maritim industri og har dermed en stor indflydelse på havnens opland. På norsk kaldes denne type analyser for...
GEMBA Laver oplandsanalyse på Larvik Havn

GEMBA Laver oplandsanalyse på Larvik Havn

GEMBA Seafood Consulting har netop afsluttet arbejdet med en oplandsanalyse (Ringvirkningsanalyse) af Larvik Havn. Analysen blev præsenteteret for en tilfreds havnebestyrelse, og vil nu blive anvendt som redskab til at vise havnens indflydelse i Larvik Kommune og...
LO-PINOD

LO-PINOD

GEMBA har gennem tre år deltaget i det EU (Interreg) finansieret udviklingsprojekt LO-PINOD (Logistics Optimisation for Ports Intermodality: Network, Opportunities, Development). Formålet med projektet er at opbygge et effektiv, ballanceret og bæredygtig...
GEMBA laver oplandsanalyse i Kristiansand

GEMBA laver oplandsanalyse i Kristiansand

I vinteren 2013/ har GEMBA Seafood Consulting gennemført en oplandsanalyse af Kristiansand Havn. Havnen er en særdeles vigtig industri, handels og logistik havn og kan betragtes som en af Norges fem største havne. Resultaterne af oplandsanalysen, eller...
GEMBA laver oplandsanalyse i Grenaa Havn

GEMBA laver oplandsanalyse i Grenaa Havn

GEMBA har netop udført en analyse af Grenaa Havns betydning for oplandet, en såkaldt oplandsanalyse. Det er anden gang Grenaa Havn får foretaget en oplandsanalyse og det fremgår tydeligt, at havnen har oplevet en stærk vækst over perioden fra 2008 til 2013. For...