GEMBAs arbejder med de norske havne fortsætter

GEMBAs arbejder med de norske havne fortsætter

Arbejdet med norske havne kommer også til at fylde en del af vores arbejde i 2016, GEMBA Seafood Consulting har indgået kontrakt omkring oplandsanalyser for både Harstad Havn og Helgeland Havn i Nordnorge. Med analyser i disse to havne har vi nu arbejde med ni...
Bergen Havn – Oplandsanalyse

Bergen Havn – Oplandsanalyse

I august 2015 afsluttede GEMBA Seafood Consulting arbejdet med oplandsanalysen for Bergen Havn i Norge. Bergen Havn er hovedhavnen i et interkommunalt samarbejde mellem 11 kommuner i Hordaland fylke, hvor Bergen Havn er en vigtig aktør indenfor gods-og...
Oplandsanalyse af Grenland Havn

Oplandsanalyse af Grenland Havn

GEMBA Seafood Consulting har netop afsluttet arbejdet med oplandsanalyse af den norske havn Grenland Havn. Grenland Havn er en stor havn med en del maritim industri og har dermed en stor indflydelse på havnens opland. På norsk kaldes denne type analyser for...
GEMBA Laver oplandsanalyse på Larvik Havn

GEMBA Laver oplandsanalyse på Larvik Havn

GEMBA Seafood Consulting har netop afsluttet arbejdet med en oplandsanalyse (Ringvirkningsanalyse) af Larvik Havn. Analysen blev præsenteteret for en tilfreds havnebestyrelse, og vil nu blive anvendt som redskab til at vise havnens indflydelse i Larvik Kommune og...
LO-PINOD

LO-PINOD

GEMBA har gennem tre år deltaget i det EU (Interreg) finansieret udviklingsprojekt LO-PINOD (Logistics Optimisation for Ports Intermodality: Network, Opportunities, Development). Formålet med projektet er at opbygge et effektiv, ballanceret og bæredygtig...